GKV loppersum westeremden

Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Loppersum Westeremden en omstreken

Wie zijn wij

We zijn gewone mensen zoals u en jij. Er zijn oudere mensen lid van onze gemeente en jongeren, er zijn mannen lid en vrouwen. We hebben leden die een hoge opleiding hebben genoten en we hebben leden die ‘gouden’ handjes hebben. Kortom, we zijn een dwarsdoorsnee van de maatschappij.

Wat ons bindt is het geloof en vertrouwen in God die de wereld heeft geschapen. Een almachtig God die vanaf de schepping zijn wereld regeert en onderhoudt. En deze God mogen we Vader noemen, omdat zijn Zoon Jezus Christus voor onze zonde is gestorven. Door dit ‘offer’ is er een brug geslagen tussen God en zijn kinderen (de gelovigen). We geloven ook dat we niet uit eigen kracht of wijsheid ons vertrouwen kunnen stellen op God. De Heilige Geest, die in ons hart woont, geeft ons dat geloof.

De leden van onze gemeente zijn niet volmaakt. We zijn niet beter dan anderen. We geloven wél dat we kind van God mogen zijn, terwijl we daar als mens geen recht op hebben.

Centraal in onze gemeente staan de zondagse kerkdiensten. Deze kerkdiensten worden tweemaal op de zondag georganiseerd en duren ongeveer een uur. Tijdens de kerkdienst zingen we tot eer van God. We bidden samen. We lezen gedeelten uit de bijbel en we luisteren naar een uitleg (de preek) van wat we hebben gelezen. De kinderen worden regelmatig uitgenodigd om aan de Kinderbijbelclub voor hun eigen leeftijd mee te doen.

Iedereen is van harte welkom tijdens de kerkdiensten. Je hoeft dus geen lid te zijn. Een kledingvoorschrift is ook niet vereist. Voor de kleine kinderen is er een crèche, maar kleine kinderen zijn ook van harte welkom in de kerkdienst.

Vier maal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Alle belijdende leden nemen dan een stukje brood en een slokje wijn als teken van het offer van Jezus Christus, die voor onze zonden is gestorven.

Soms is er wordt er tijdens de kerkdienst iemand gedoopt, meestal is dit een pasgeboren kindje, waarvan de ouder(s) lid zijn van onze gemeente. De doop is het symbool waarmee we, via een beetje water, aangeven dat de dopeling een kind van God is en dat hij/zij hoort bij het verbond wat God gesloten heeft met zijn kinderen.

Naast de kerkdiensten worden er allerlei andere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten hebben tot doel samen na te denken over wat de bijbel ons leert, om te zien naar elkaar of om samen gezellig bezig te zijn.

Agenda

Er zijn geen agendapunten
Meer agenda items bekijken

Nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd
Meer nieuws items bekijken

Online meeluisteren?

U kunt live met onze diensten mee luisteren of vorige diensten terug luisteren
Lees meer

achtergrond afbeelding