GKV loppersum westeremden

Gereformeerde kerk vrijgemaakt van Loppersum Westeremden en omstreken

Diaconie GKv Loppersum-Westeremden

 

Algemeen
Onze kerk heeft zowel ouderlingen als diakenen. Beide groepen geven leiding aan de gemeente, ieder op hun eigen terrein en onderling is er een nauwe samenwerking. We staan hier kort stil bij de verschillen tussen beide ambten en werken vervolgens het Diaconaat verder uit om antwoord te kunnen geven op vragen als; hoe is het ontstaan, wat zijn de kerntaken, voor wie, wat is de rol van de gemeenteleden etc. Tot slot wordt nog beschreven op welke wijze de diaconie invulling geeft aan hulpverlening binnen en buiten de gemeente.

Verschillen tussen ouderlingen en diakenen

Daar waar ouderlingen met name gericht zijn op je relatie met God, draait het bij het bij de diakenen met name om de relatie met je naaste in de kerk en wereldwijd.  


Bijbelse visie op diaconaat


De Bijbel leert ons dat diaconaat voorkomt uit de liefde van Christus. Hij kwam in de wereld om te dienen. Hij was bewogen met iedereen die hulp nodig had, armen, zieken en mensen met tal van moeiten. Christus leert ons hoe we elkaar moeten liefhebben en voor elkaar moeten zorgen. Hij gaf het voorbeeld en wij mogen hem daarin volgen. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen gaven en talenten van God heeft gekregen. Hij roept ons op om deze talenten zowel binnen als buiten de kerk in te zetten.


Wat doet een diaken precies?

Diakenen zijn ervoor verantwoordelijk dat niemand in de gemeente zonder hulp en troost blijft wanneer er sprake is van ziekte, eenzaamheid, armoede.

Om hieraan invulling te geven zijn de volgende kerntaken geformuleerd:

1. Inventarisatie van de moeiten in de gemeente door bezoeken af te leggen
2. Gemeenteleden
 stimuleren zich in te zetten voor hun naaste
3. Gaven
 inzamelen, beheren en in Christus’ naam uitdelen in de kerk en wereldwijd
4. Gemeenteleden die hulp ontvangen
 bemoedigen en troosten met Gods woord
5. De dienstbaarheid van de gemeente
 zichtbaar maken

 

In de uitvoering van het diaconaat wordt vooral de gemeente gestimuleerd en gemotiveerd om zich voor hun naaste in te zetten vanuit de overtuiging dat we allen deel uitmaken van het lichaam van Christus. 


Hulpverlening binnen de gemeente:

-       Praktische ondersteuning

-       Financiële ondersteuning

 

Indien onderstaande situaties zich voordoen, dan is er vaak professionele hulp nodig:

-       relatieproblemen

-       verslaving

-       psychische problemen

 

Indien de diaken vermoedt dat er sprake is van bovenstaande problemen kan hij in overleg met betrokkenen contact opnemen met diaconale hulporganisaties.

 

 

 

Hulpverlening buiten de gemeente:

Lokaal:

-       rondbrengen kerstattenties aan ouderen en zieken (gezamenlijk initiatief van kerken uit Loppersum)

 

Door de invoering van de WMO is de verantwoordelijkheid voor het organiseren van mantel- en thuiszorg bij de burgers zelf neergelegd. Het komt er op neer dat de overheid wil dat mensen hun eigen zorg gaan organiseren. Een gevolg is dat er een groter beroep op mantelzorgers wordt gedaan.

De diaconie vindt het belangrijk dat we als kerk in onze nabije omgeving zichtbaar en benaderbaar zijn. We vinden het belangrijk om ook voor onze naaste buiten de kerk hulp te kunnen bieden bij (praktische) zorgvragen, en hen in woord en daad bij te staan.

 

In de afgelopen jaren zijn er een aantal lokale initiatieven ontstaan waarbij “samen zorgen voor elkaar” centraal staat:

-       Zorgcoöperatie Loppersum   www.zorgcooploppersum.nl

-       Zorgzaam Stedum www.zorgzaamstedum.nl


Wereldwijd:

-       Financiële ondersteuning aan:

o   Noodhulpfondsen (w.o. vluchtelingenopvang, (natuur)rampen)

o   Stichting Red een Kind (www.redeenkind.nl) (sponsoring van kinderen en /of gezinnen die leven in armoede leven)

o   Stichting De Verre Naasten (www.verrenaasten.nl) (Geloof delen wereldwijd, kerkelijk opbouwwerk, missionair werk, diaconaal werk, advisering en training, noodhulp)

 

Handige sites:

-       www.mezzo.nl (informatieve site van de landelijke vereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers

-       www.wehelpen.nl (een marktplaats voor het vinden, bieden, organiseren en delen van hulp)

-       www.zorgvoorelkaar.com (een site die vraag en aanbod van (mantel)zorgers bij elkaar brengt)

-       www.eigen-kracht.nl  (site met tips voor iedereen die zelf zijn zorg wil organiseren)

-       www.stichtingpresent.nl (vrijwilligerswerk)

-       www.hulpingroningen.nl (bemiddeling en matchen van hulpvrager en gemeentelid)

-       www.schuldhulpmaatje.nl (een maatje zijn voor mensen met financiële problemen)

-       www.gave.nl (interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers)

 

 

Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën voor een diaconaal project dan kunt u contact met ons opnemen via diaconieloppersumwesteremden@gmail.com


Wilt u het werk van de Diaconie financieel ondersteunen?

Uw gift is welkom op rekeningnummer NL36 RABO 0306 3261 83 t.n.v. GKV Loppersum-Westeremden inzake Diaconie

 

 

Agenda

Er zijn geen agendapunten
Meer agenda items bekijken

Nieuws

Er zijn nog geen nieuwsberichten toegevoegd
Meer nieuws items bekijken

Online meeluisteren?

U kunt live met onze diensten mee luisteren of vorige diensten terug luisteren
Lees meer

achtergrond afbeelding